Saturday, October 15, 2011

hadith;

An-Nu’man bin Basyir r.a. berkata: Aku telah mendengar Nabi SAW. bersabda:  
Sesungguhnya seringan-ringan siksa ahli neraka di hari kiamat, ialah orang yang di bawah telapak kakinya diletakkan bara api yang dapat mendidihkan otaknya. 

(Bukhari, Muslim).

No comments: